Στοιχεία έκδοσης

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 561 95 22-0
Φαξ: +49 561 95 22-100

info@SMA.de
www.SMA.de

Διοικητικό συμβούλιο:
Dr.-Ing. Jürgen Reinert (εκπρόσωπος Διοικητικού Συμβουλίου)
Barbara Gregor

Εποπτικό συμβούλιο:
Εκπρόσωποι μετόχων:
Roland Bent
Kim Fausing (Αντιπρόεδρος)
Alexa Hergenröther
Uwe Kleinkauf (Πρόεδρος)
Ilonka Nussbaumer
Jan-Henrik Supady

Εκπρόσωπος εργαζομένων:
Martin Breul
Oliver Dietzel
Johannes Häde
Yvonne Siebert
Romy Siegert
Dr. Matthias Victor

Δικαστήριο τόπου τήρησης μητρώου:
Amtsgericht (District court) Kassel
HRB (registration number) 3972
USt-ID-Nr. (VAT ID no.) DE 113 08 59 54
WEEE-Reg.-Nr. (WEEE registration number) DE 95881150

Όλες οι πληροφορίες στις ιστοσελίδες της SMA προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η αντιγραφή και η επεξεργασία, η τροποποίηση ή/και η επί πληρωμή διαβίβαση αυτών των πληροφοριών επιτρέπεται μόνο μετά από ρητή έγγραφη άδεια της SMA. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμεύουν αποκλειστικά για τη δική σας ενημέρωση και δεν εμπεριέχουν καμία δεσμευτική εγγύηση ή διαβεβαίωση. Με την επιφύλαξη τυχόν τροποποιήσεων, τόσο τεχνικής όσο και οικονομικής/εμπορικής φύσεως, ανά πάσα στιγμή. Δεσμευτικές δηλώσεις μπορούμε να διατυπώνουμε μόνο σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Εξαιτίας αυτής της απουσίας δέσμευσης αποκλείεται οιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα των πληροφοριών.

Υπόδειξη ευθύνης
Στις ιστοσελίδες της SMA θα βρείτε επίσης συνδέσμους (link) προς άλλες ιστοσελίδες, η διαχείριση κάποιων εκ των οποίων δεν γίνεται από την SMA, αλλά από τρίτους. Οι σύνδεσμοι αυτοί χρησιμεύουν αποκλειστικά στην πληρέστερη ενημέρωσή σας. Η SMA δεν ιδιοποιείται το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων ούτε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους. Αυτές οι εξωτερικές ιστοσελίδες ενδέχεται, όπως και οι δικές μας, να προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση των ιστοσελίδων της SMA πραγματοποιείται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Η SMA Solar Technology AG αποκλείει οιαδήποτε ευθύνη για κάθε είδους ζημία, η οποία προκύπτει από τη χρήση των ιστοσελίδων και συγκεκριμένα για τυχόν διακοπή εργασιών, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια πληροφοριών και δεδομένων ή επακόλουθες ζημίες, εφόσον δεν φέρει την ευθύνη σύμφωνα π.χ. με τη νομοθεσία περί αστικής ευθύνης ή λόγω απώλειας από δόλο ή βαριά αμέλεια, απουσίας εγγυημένων χαρακτηριστικών ή προσβολής ουσιαστικών συμβατικών υποχρεώσεων. Η καταβολή αποζημίωσης εξαιτίας προσβολής ουσιαστικών συμβατικών υποχρεώσεων περιορίζεται ωστόσο στις τυπικά συμβατικές, αναμενόμενες ζημίες, εφόσον δεν υπάρχει δόλος ή βαριά αμέλεια.