Δήλωση προστασίας δεδομένων

Εισαγωγή

Εμείς, η SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, είμαστε ως διαχειριστής των online υπηρεσιών ο υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των online υπηρεσιών. Στα στοιχεία έκδοσης αυτών των online υπηρεσιών θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας, ενώ οι υπεύθυνοι για ερωτήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αναφέρονται απευθείας στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρά την προστασία της ιδιωτικότητάς σας και των προσωπικών δεδομένων σας. Καταγράφουμε, αποθηκεύουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο σε συμμόρφωση με τα περιεχόμενα της παρούσας δήλωσης συμμόρφωσης καθώς και με τις εφαρμοστές διατάξεις προστασίας δεδομένων, ιδίως τον ευρωπαϊκό γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ) και τις εθνικές διατάξεις προστασίας δεδομένων. Προσδίδουμε μεγάλη αξία να ανταποκρινόμαστε και από αυτή την άποψη στην εμπιστοσύνη σας. Για αυτόν τον λόγο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ιδίως από την πρόσβαση αναρμοδίων.

Με αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων θέλουμε να σας ενημερώσουμε, σε ποια έκταση και για ποιον σκοπό υποβάλλονται σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα σε συνδυασμό με τη χρήση των online υπηρεσιών.

Μάθετε περισσότερα για τα εργαλεία και τα cookie, που χρησιμοποιούμε σε αυτή την ιστοσελίδα και ρυθμίστε τα cookie στις προτιμήσεις σας, κάνοντας κλικ στο «Ρυθμίσεις cookie». Λάβετε υπόψη σας, ότι με βάση τις ρυθμίσεις σας ενδέχεται να μην είναι πλέον διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες της σελίδας.

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες για ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο. Σε αυτά εμπίπτουν όλες οι πληροφορίες για την ταυτότητά σας, όπως για παράδειγμα το όνομά σας, το e-mail σας ή η ταχυδρομική σας διεύθυνση. Αντίθετα, οι πληροφορίες, οι οποίες δεν μπορούν να συνδυαστούν με την ταυτότητά σας (για παράδειγμα, στατιστικά στοιχεία όπως ενδεικτικά για τον αριθμό των χρηστών των online υπηρεσιών), δεν θεωρούνται πληροφορίες για προσωπικά δεδομένα.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις οnline υπηρεσίες μας κατά κανόνα χωρίς τη δημοσιοποίηση της ταυτότητάς σας και χωρίς αναφορά των προσωπικών σας δεδομένων. Τότε καταγράφονται από εμάς μόνο γενικές πληροφορίες για την επίσκεψη στις online υπηρεσίας μας. Για κάποιες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες συλλέγονται ωστόσο προσωπικά δεδομένα από εσάς. Αυτά τα δεδομένα υποβάλλονται μετά από εμάς σε επεξεργασία κατά κανόνα μόνο με σκοπό τη χρήση αυτών των online υπηρεσιών, ιδίως για τη διάθεση των επιθυμητών πληροφοριών. Κατά τη συλλογή προσωπικών δεδομένων πρέπει να γνωστοποιούνται υποχρεωτικά μόνο τα δεδομένα, τα οποία είναι αναγκαστικά απαραίτητα. Πέραν αυτού μπορεί να είναι δυνατά άλλα στοιχεία, τα οποία όμως θα είναι προαιρετικά στοιχεία. Επισημαίνουμε κάθε φορά, εάν πρόκειται για υποχρεωτικά πεδία ή προαιρετικά στοιχεία. Για τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες σας ενημερώνουμε στη σχετική ενότητα της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Δεν πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων με βάση τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνδυασμό με τη χρήση των online υπηρεσιών μας.


Επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών

Τα στοιχεία σας αποθηκεύονται από εμάς σε ιδιαίτερα προστατευμένους διακομιστές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προστατευμένοι με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα από απώλεια, καταστροφή, πρόσβαση, τροποποίηση ή κοινοποίηση των δεδομένων σας από αναρμόδια άτομα. Η πρόσβαση στα δεδομένα σας είναι δυνατή μόνο από λίγα, εξουσιοδοτημένα άτομα. Αυτά είναι αρμόδια για την τεχνική, εμπορική ή συντακτική φροντίδα των διακομιστών. Παρά τους τακτικούς ελέγχους, δεν είναι ωστόσο δυνατή η πλήρης προστασία έναντι όλων των κινδύνων.

Τα προσωπικά δεδομένα σας μεταδίδονται κρυπτογραφημένα στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούμε για τη μεταφορά δεδομένων μια κρυπτογράφηση SSL (Secure Socket Layer).


Κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων σε τρίτους

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες σας κατά κανόνα μόνο για την παροχή των υπηρεσιών που επιθυμείτε. Εφόσον στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών χρησιμοποιούνται από εμάς εξωτερικοί πάροχοι υπηρεσιών, η πρόσβασή τους στα δεδομένα πραγματοποιείται επίσης αποκλειστικά με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών. Με τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εξασφαλίζουμε την τήρηση των νομικών διατάξεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και δεσμεύουμε στην τήρησή τους και τους εξωτερικούς μας παρόχους.

Δεν κοινοποιούμε πέραν αυτού τα δεδομένα χωρίς τη δική σας ρητή συγκατάθεση σε τρίτους, ιδίως όχι για διαφημιστικούς σκοπούς. Μια κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εάν έχετε συμφωνήσει εσείς οι ίδιοι στην κοινοποίηση των δεδομένων ή εφόσον έχουμε αυτό το δικαίωμα ή είμαστε υποχρεωμένοι λόγω νομικών διατάξεων ή/και εντολών δημοσίων αρχών ή/και δικαστηρίων. Ενδέχεται να πρόκειται ιδίως για την παροχή πληροφοριών με σκοπό την ποινική δίωξη, την απόκρουση κινδύνου ή την επιβολή πνευματικών δικαιωμάτων.


Νομικές βάσεις της επεξεργασίας δεδομένων

Εφόσον ζητάμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μια συγκατάθεση, ως νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων χρησιμεύει το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. a) του ΓΚΠΔ.

Εφόσον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, επειδή αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση μιας σύμβασης ή στα πλαίσια μιας οιονεί συμβατικής σχέσης με εσάς, ως νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων χρησιμεύει το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. b) του ΓΚΠΔ.

Εφόσον επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης, ως νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων χρησιμεύει το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. c) του ΓΚΠΔ.

Ως νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνεται επιπλέον υπόψη το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. f) του ΓΚΠΔ, όταν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων απαιτείται για τη διατήρηση ενός έννομου συμφέροντος της επιχείρησής μας ή ενός τρίτου και τα συμφέροντά σας, τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες σας δεν απαιτούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στα πλαίσια αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων σας ενημερώνουμε πάντα σε ποια νομική βάση στηρίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.


Διαγραφή δεδομένων και διάρκεια αποθήκευσης

Διαγράφουμε ή/και αποκλείουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά κανόνα πάντα όταν αίρεται ο λόγος της αποθήκευσης. Μια αποθήκευση μπορεί να πραγματοποιηθεί όμως πέραν αυτού, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται από τη νομοθεσία, στην οποία δεσμευόμαστε, για παράδειγμα όσον αφορά νομικές υποχρεώσεις τήρησης και τεκμηρίωσης. Σε μια τέτοια περίπτωση διαγράφουμε ή/και αποκλείουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μετά την παρέλευση των σχετικών οδηγιών.


Χρήση των online υπηρεσιών μαςΠληροφορίες για την τερματική συσκευή σας

Σε κάθε πρόσβαση στις online υπηρεσίας μας συλλέγουμε, ανεξάρτητα από τυχόν εγγραφή σας, τις ακόλουθες πληροφορίες για την τερματική σας συσκευή: Τη διεύθυνση IP της τερματικής συσκευής σας, το αίτημα του προγράμματος περιήγησής σας καθώς και τον χρόνο αυτού του αιτήματος. Εκτός αυτού καταγράφεται στα πλαίσια αυτού του αιτήματος η κατάσταση και η ποσότητα δεδομένων που έχει μεταδοθεί. Καταγράφουμε επίσης πληροφορίες προϊόντος και έκδοσης για το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε και το λειτουργικό σύστημα της τερματικής συσκευής. Καταγράφουμε περαιτέρω από ποια ιστοσελίδα προήλθε η πρόσβαση στις online υπηρεσίες. Η διεύθυνση IP της τερματικής σας συσκευής αποθηκεύεται μόνο για το χρονικό διάστημα της χρήσης των online υπηρεσιών και στη συνέχεια διαγράφεται ή ανωνυμοποιείται με σύντμηση. Τα υπόλοιπα δεδομένα αποθηκεύονται για ορισμένη διάρκεια.

Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για τη λειτουργία των online υπηρεσιών μας, ιδίως για τη διαπίστωση και την αντιμετώπιση σφαλμάτων, για τη διαπίστωση του φόρτου των online υπηρεσιών μας καθώς και για τη διενέργεια προσαρμογών ή βελτιώσεων. Για τις τεχνικά αναγκαίες περιπτώσεις εμπίπτει σε αυτούς τους σκοπούς και το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. f) του ΓΚΠΔ, το οποίο είναι η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας. Για όλες τις άλλες περιπτώσεις, η νομική βάση είναι η δική σας συγκατάθεση – εφόσον έχει παρασχεθεί - σε αυτή την επεξεργασία, άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. a) του ΓΚΠΔ.


Χρήση cookie

Στις online υπηρεσίες μας – όπως και σε πολλές ιστοσελίδες – χρησιμοποιούνται αρχεία cookie. Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και αποθηκεύουν συγκεκριμένες ρυθμίσεις και δεδομένα για ανταλλαγή με τις online υπηρεσίες μας σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησής σας. Ένα cookie περιέχει κατά κανόνα το όνομα του domain, από το οποίο έχει αποσταλεί το αρχείο cookie, καθώς και πληροφορίες για την ηλικία του cookie και έναν αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης.

Τα cookie μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε την τερματική συσκευή σας και να καθιστάμε αμέσως διαθέσιμες τις ενδεχόμενες προρυθμίσεις. Τα cookie μας βοηθούν να βελτιώνουμε τις online υπηρεσίες καθώς και να μπορούμε να σας παρέχουμε καλύτερες και περισσότερο προσαρμοσμένες σε εσάς υπηρεσίες. Εδώ εμπίπτει και το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. f) του ΓΚΠΔ. Για cookie, που υπερβαίνουν την τεχνικά αναγκαία έκταση, ζητούμε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία στα πλαίσια του cookie banner / κέντρου προτιμήσεων προστασίας δεδομένων. Εάν δεν την παράσχετε, δεν αποθηκεύουμε cookie, τα οποία δεν είναι αναγκαία για την τεχνική λειτουργία του ιστοτόπου. Σε περίπτωση συγκατάθεσής σας, αυτή είναι και η νομική βάση της επεξεργασίας μας, άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. a) του ΓΚΠΔ.

Τα cookie που χρησιμοποιούνται από εμάς είναι τα λεγόμενα cookie περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται αυτόματα μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Πέραν αυτού χρησιμοποιούνται και cookie με μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης, για να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη οι προεπιλογές σας και οι προτιμήσεις σας και στην επόμενη επίσκεψή σας στις online υπηρεσίες μας.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης είναι ρυθμισμένα έτσι, ώστε να αποδέχονται αυτόματα τα cookie. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση των cookie ή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι, ώστε να σας ειδοποιεί μόλις αποσταλούν cookie. Είναι εκτός αυτού δυνατό να διαγράψετε χειροκίνητα ήδη αποθηκευμένα cookie μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης. Λάβετε υπόψηότι ενδέχεται να μπορείτε να χρησιμοποιείτε με περιορισμούς ή να μην χρησιμοποιείτε καθόλου τις online υπηρεσίες μας, εάν απορρίψετε την αποθήκευση cookie ή διαγράψετε απαραίτητα cookie.


Χρήση τεχνικά απαραίτητων cookie

Κάποια cookie είναι τεχνικά απαραίτητα, για να είναι δυνατή για εσάς η χρήση των online υπηρεσιών μας. Με αυτά τα cookie συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 •  Ρυθμίσεις γλώσσας

 •  Ρυθμίσεις αναζήτησης

 • Πληροφορίες για την αναγνώριση ή/και την επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη

 • Δεδομένα για την απρόσκοπτη αναπαραγωγή περιεχομένων ήχου ή βίντεο

Τα cookie μάς επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τον υπολογιστή σας και να καθιστάμε αμέσως διαθέσιμες τις ενδεχόμενες προρυθμίσεις. Τα cookie μας βοηθούν να βελτιώνουμε τις online υπηρεσίες καθώς και να μπορούμε να σας παρέχουμε καλύτερες και πιο φιλικές στον χρήστη υπηρεσίες. Η χρήση cookie είναι εκτός αυτού απαραίτητη για να σας διευκολύνουμε στη χρήση των online υπηρεσιών μας. Ορισμένες λειτουργίες μπορούν να σας προσφέρονται μόνο με τη χρήση cookie. Αφορούν την αναζήτηση, τις ρυθμίσεις γλώσσας και παρόμοιες λειτουργίες. Από αυτά απορρέει το έννομο συμφέρον μας για τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων με τη βοήθεια cookie σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. f) του ΓΚΠΔ.


Χρήση cookie ανάλυσης («Google Analytics»)

Πέραν αυτού χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας cookie, τα οποία επιτρέπουν μια ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη, τα λεγόμενα cookie ανάλυσης. Με αυτά τα cookie συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

 • Συχνότητα επισκέψεων στη σελίδα

 • Όροι αναζήτησης

 • Χρήση λειτουργιών ιστοσελίδων

 • Διάρκεια παραμονής

Τα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια των cookie ψευδωνυμοποιούνται, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η αντιστοίχιση των δεδομένων στον εκάστοτε χρήστη, εφόσον δεν έχει συναινέσει σαφώς και ενεργά σε αυτή.

Χρησιμοποιούμε cookie ανάλυσης, για να βελτιώνουμε και να βελτιστοποιούμε την ποιότητα των online υπηρεσιών μας και των περιεχομένων τους καθώς και να ελέγχουμε και να βελτιώνουμε την εμβέλεια και τη δυνατότητα εύρεσης των online υπηρεσιών μας. Cookie ανάλυσης χρησιμοποιούμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. a) του ΓΚΠΔ.

Για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη για τους προαναφερόμενους σκοπούς χρησιμοποιούμε το λογισμικό Google Analytics, το οποίο με τη σειρά του χρησιμοποιεί, όπως προαναφέρεται, cookie.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για στατιστικές αξιολογήσεις. Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης διαδικτύου της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, ΗΠΑ («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «cookie», αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου από εσάς. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookie σχετικά με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από εσάς μεταφέρονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύονται. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της ανωνυμοποίησης IP σε αυτήν την ιστοσελίδα, γίνεται ωστόσο προηγουμένως περικοπή της διεύθυνση IP σας από τη Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταδίδεται η πλήρης διεύθυνση IP σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και περικόπτεται εκεί. Κατ' εντολή του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αναλύει τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς, να συγκεντρώνει αναφορές για τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα και να παρέχει υπηρεσίες που συνδέονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου στον διαχειριστή της ιστοσελίδας. Η διεύθυνση ΙΡ που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας στα πλαίσια του Google Analytics δεν ενώνεται με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookie μέσω της αντίστοιχης ρύθμισης στο λογισμικό του προγράμματος περιήγησης που διαθέτετε. Λάβετε ωστόσο υπόψη ότι σε αυτήν την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε πλήρη έκταση τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας. Μπορείτε εκτός αυτού να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων που έχουν παραχθεί από το αρχείο cookie και που σχετίζονται με τη χρήση του ιστοτόπου (συμπερ. της διεύθυνσης ΙΡ) στη Google καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από τη Google, μη αποδεχόμενοι τη χρήση αυτών των cookie στο cookie banner / κέντρο προτιμήσεων προστασίας δεδομένων.

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση tools.google.com/dlpage/gaoptout ή www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (γενικές πληροφορίες για το Google Analytics και την προστασία δεδομένων). Σας επισημαίνουμε ότι στις ιστοσελίδες μας έχει επεκταθεί το Google Analytics κατά τον κωδικό « anonymizeIp();», για την ανωνυμοποίηση των διευθύνσεων IP, όπου διαγράφεται η τελευταία οκτάδα.


Χρήση cookie εμπορικής προώθησης («Salesforce Pardot Services»)

Η SMA Solar Technology AG (SMA) αποθηκεύει αποκλειστικά και μόνο προσωπικά δεδομένα από επισκέπτες ιστοτόπων, οι οποίοι έχουν εγγραφεί εθελοντικά/ με δική τους πρωτοβουλία στις ιστοσελίδες μας, για να λαμβάνουν πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες, που επιθυμούν τη λήψη ενημερωτικών δελτίων της SMA ή για να κατεβάζουν έγγραφα. Εάν έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, μπορεί πέραν αυτού να λαμβάνετε διαφημιστικά e-mail σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας.

Κάποιες φόρμες στις ιστοσελίδες SMA είναι συνδεδεμένες με το λογισμικό Pardot. Το Pardot είναι ένα λογισμικό για την αυτοματοποίηση μάρκετινγκ της Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.

Τα εθελοντικά δηλωμένα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται αρχικά στο Pardot, ώστε μετά να υποβληθούν σε επεξεργασία με το σύστημα CRM της Salesforce με σκοπό την επικοινωνία και/ ή την αποστολή πληροφοριών. Η Salesforce δεν αποθηκεύει διευθύνσεις IP, αλλά χρησιμοποιεί τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά αντιστοίχισης «unique visitor ID» και «unique identifier». Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με πρόσωπα.

Εδώ (https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_basics_cookies.htm&type=5) μαθαίνετε, πώς η Salesforce επεξεργάζεται τα δεδομένα σας κατά την επίσκεψη ιστοσελίδων.

Η SMA χρησιμοποιεί το Pardot ως υπηρεσία ανάλυσης μάρκετινγκ, η οποία επιτρέπει τη συντήρηση, τη μέτρηση, τη διεύρυνση των υπηρεσιών web της SMA και της επικοινωνίας μάρκετινγκ της SMA και τη βελτιστοποίηση των περιεχομένων των ιστοσελίδων της SMA. Για την προστασία των χρηστών και των συνεργατών είναι πέραν αυτού δυνατή η αναγνώριση κινδύνων εξαπάτησης και ασφαλείας και ενδεχομένως η αντιμετώπισή τους. Τα δεδομένα επεξεργάζονται στη Salesforce κατ' εντολή μας με τη χρήση cookie.

Pardot Cookie χρησιμοποιούνται μόνο, όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για αυτό στα πλαίσια του cookie banner / κέντρου προτιμήσεων προστασίας δεδομένων. Μπορείτε κατά κανόνα να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση cookie και στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Εάν επιτρέπετε μόνο αναγκαία cookie, μπορεί η ρύθμιση αυτή να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των λειτουργιών και της φιλικότητας των υπηρεσιών web της SMA προς τον χρήστη.


Χρήση cookie συνεργατών (Awin)

Έχουμε ενσωματώσει στην ιστοσελίδα μας στοιχεία του Awin της Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Γερμανία. Η Awin είναι ένα γερμανικό δίκτυο affiliate, η οποία παρέχει affiliate marketing. Το affiliate-marketing είναι μια μορφή πωλήσεων βασισμένη στο διαδίκτυο, που επιτρέπει σε εμπορικούς διαχειριστές ιστοσελίδων, τους λεγόμενους merchant ή advertiser, να εμφανίζουν διαφημίσεις, οι οποίες πληρώνονται συνήθως μέσω προμηθειών για κλικ ή πωλήσεις, σε ιστοσελίδες τρίτων, δηλαδή συνεργατών πωλήσεων, οι οποίοι ονομάζονται και affiliate ή publisher. Η Awin τοποθετεί ένα cookie σε ένα σύστημα πληροφορικής του σχετικού προσώπου. Το cookie παρακολούθησης της Awin δεν αποθηκεύει κανενός είδους προσωπικά δεδομένα. Αποθηκεύεται μόνο ο αριθμός αναγνώρισης του affiliate, δηλαδή του συνεργάτη που μεσολαβεί για τον πιθανό πελάτη, καθώς και ένας αύξοντας αριθμός του επισκέπτη μιας ιστοσελίδας και του διαφημιστικού μέσου στο οποίο γίνεται κλικ. Ο σκοπός της αποθήκευσης αυτών των δεδομένων είναι η διεκπεραίωση πληρωμών προμήθειας μεταξύ ενός merchant και του affiliate, η οποία τακτοποιείται μέσω του δικτύου affiliate, δηλαδή της Awin.

Μπορείτε να διαβάσετε τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων της Awin στη διεύθυνση www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy-DACH.


Χρήση Google Maps

Στις online υπηρεσίες μας χρησιμοποιούμε μέσω μιας διεπαφής την υπηρεσία χαρτών Google Maps. Πρόκειται για μια υπηρεσία της Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, ΗΠΑ («Google»).

Για τη χρήση των λειτουργιών του Google Maps είναι απαραίτητη η αποθήκευση της διεύθυνσης IP. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται κατά κανόνα σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ, όπου και αποθηκεύονται. Ο πάροχος της παρούσας σελίδας δεν έχει καμία επίδραση σε αυτή τη μεταφορά δεδομένων.

Χρησιμοποιούμε Google Maps για να βρίσκετε πιο εύκολα τις τοποθεσίες που αναφέρονται στις online υπηρεσίες μας. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον με την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. f) του ΓΚΠΔ, το οποίο είναι ταυτόχρονα η νομική βάση για τη χρήση του Google Maps.

Περισσότερες πληροφορίες για την αντιμετώπιση των δεδομένων των χρηστών θα βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.


Χρήση Eventbrite

Στην ιστοσελίδα παρέχουν επιπρόσθετα στους χρήστες τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε το εργαλείο «Eventbrite», το οποίο το διαχειρίζεται η Eventbrite, Inc., 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA. Εάν εγγραφείτε για μια εκδήλωση, θα προωθηθείτε στην ιστοσελίδα της Eventbrite. Δεν έχουμε καμία επίδραση στην επεξεργασία δεδομένων από την Eventbrite. Η Eventbrite Inc. συμμετέχει στο πρόγραμμα-πλαίσιο «Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ–ΗΠΑ» του υπουργείου εμπορίου των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη συλλογή, χρήση και τήρηση προσωπικών δεδομένων από τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες ποια δεδομένα συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί η Eventbrite Inc. στα πλαίσια του προγράμματος-πλαισίου «Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ» και για ποιους σκοπούς γίνεται αυτό:

www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/Informationen-zum-EU-US-Datenschutzschild.

Για να εγγραφείτε στην Eventbrite για μια εκδήλωση, πρέπει να διαβιβάσετε τα ακόλουθα δεδομένα στην Eventbrite Inc.:

 • Επώνυμο, όνομα

 • Διεύθυνση e-mail

 • Τόπος

 • Ημερομηνία γέννησης

 • Είδος εισιτηρίου

 • ID εκδήλωσης (ποιο webinar κλείσατε)

 • εξαργυρωμένα κουπόνια

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιεί η Eventbrite Inc. τα προσωπικά δεδομένα, θα βρείτε στην πολιτική προστασίας δεδομένων της Eventbrite:

www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenschutzrichtlinien-von-eventbrite.

Ως διοργανωτής αποκτούμε από την Eventbrite πρόσβαση στα προαναφερόμενα δεδομένα των συμμετεχόντων σε μια εκδήλωση. Τα δεδομένα τα χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς της προετοιμασίας και της μετέπειτα επεξεργασίας της εκδήλωσης. Για έναν καλύτερο μελλοντικό σχεδιασμό εκδηλώσεων χρησιμοποιούμε δεδομένα σχετικά με τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις, για την εξέταση της αποδοχής και του ποσοστού συμμετοχής στις εκδηλώσεις.


Χρήση YouTube

Στις οnline υπηρεσίες μας είναι ενσωματωμένα βίντεο, για την αναπαραγωγή των οποίων χρησιμοποιούμε ένα plugin της υπηρεσίας YouTube («YouTube») που λειτουργεί η Google. Διαχειριστής της υπηρεσίας είναι η YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα των online υπηρεσιών μας, στην οποία είναι ενσωματωμένο ένα βίντεο, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές της YouTube. Γνωστοποιείται στον διακομιστή της YouTube, ποιες ιστοσελίδες των online υπηρεσιών μας επισκεφτήκατε.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας YouTube, επιτρέπετε στην YouTube, να αντιστοιχήσει τη συμπεριφορά περιήγησής σας απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Αυτό μπορείτε να το αποτρέψετε, εάν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας YouTube. Περισσότερες πληροφορίες για την αντιμετώπιση των δεδομένων των χρηστών θα βρείτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση www.google.de/intl/de/policies/privacy/, η οποία ισχύει και για το YouTube.

Χρησιμοποιούμε το YouTube, για να σας δείχνουμε βίντεο και έτσι να μπορούμε να σας μεταδίδουμε περισσότερα για εμάς και τις υπηρεσίες μας. Εκεί βρίσκεται ταυτόχρονα και το έννομο συμφέρον με την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. f) του ΓΚΠΔ.


Χρήση Vimeo

Στις οnline υπηρεσίες μας είναι ενσωματωμένα βίντεο, για την αναπαραγωγή των οποίων χρησιμοποιούμε ένα plugin της υπηρεσίας Vimeo («Vimeo»). Διαχειριστής της υπηρεσίας είναι η Vimeo, LLC με κύρια έδρα στην 555 West 18th Street, New York, New York 10011. Όταν ανοίγετε ιστοσελίδες μας που περιέχουν ένα τέτοιο plugin, πραγματοποιείται μια σύνδεση με τους διακομιστές της Vimeo και απεικονίζεται το plugin. Με αυτόν τον τρόπο διαβιβάζεται στον διακομιστή της Vimeo, ποιες από τις ιστοσελίδες μας έχετε επισκεφτεί. Εάν είστε συνδεδεμένοι ως μέλος στη Vimeo, η Vimeo αντιστοιχεί αυτή την πληροφορία στον προσωπικό σας λογαριασμό χρήστη. Σε περίπτωση χρήσης του plugin, όπως π.χ. κάνοντας κλικ στο κουμπί έναρξης ενός βίντεο, αντιστοιχίζεται αυτή η πληροφορία επίσης στον δικό σας λογαριασμό χρήστη. Μπορείτε να αποτρέψετε αυτή την αντιστοίχιση, εάν αποσυνδεθείτε πριν από τη χρήση της ιστοσελίδας μας από τον λογαριασμό χρήστη Vimeo και διαγράψετε τα σχετικά cookie της Vimeo. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων και τις υποδείξεις για την προστασία δεδομένων από την Vimeo θα βρείτε στη διεύθυνση vimeo.com/privacy.

Χρησιμοποιούμε το Vimeo, για να σας δείχνουμε βίντεο και έτσι να μπορούμε να σας μεταδίδουμε περισσότερα για εμάς και τις υπηρεσίες μας. Εκεί βρίσκεται ταυτόχρονα και το έννομο συμφέρον με την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. f) του ΓΚΠΔ.


Χρήση γραφημάτων μετοχών EQS

Ενσωματώνουμε εξωτερικές υπηρεσίες της EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München) για την παρουσίαση του γραφήματος της μετοχής μας. Όταν χρησιμοποιείτε μια τέτοια υπηρεσία ή βλέπετε περιεχόμενα τρίτων, ανταλλάσσονται για τεχνικούς λόγους δεδομένα επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και στον εκάστοτε πάροχο.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό και την έκταση της συλλογής και της επεξεργασίας των δεδομένων σας ανατρέξτε επομένως στις υποδείξεις προστασίας δεδομένων της EQS Group AG στη διεύθυνση germany.eqs.com/de/legal.

Η χρήση αυτού του προγράμματος αποτελεί το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. f) του ΓΚΠΔ.


Χρήση retargeting και remarketing

Με τους όρους retargeting ή/και remarketing νοούνται τεχνολογίες, στις οποίες εμφανίζονται σε χρήστες, οι οποίοι είχαν επισκεφτεί προηγουμένως μια συγκεκριμένη ιστοσελίδα, κατάλληλες διαφημίσεις ακόμη και αφού έχουν φύγει από αυτή την ιστοσελίδα. Για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η εκ νέου αναγνώριση των χρηστών του διαδικτύου πέραν της αρχικής ιστοσελίδας και για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται cookie των σχετικών παρόχων υπηρεσιών. Εκτός αυτού, λαμβάνεται υπόψη η μέχρι τότε συμπεριφορά χρήσης. Εάν για παράδειγμα ένας χρήστης δει συγκεκριμένα προϊόντα, μπορούν να εμφανιστούν αυτά ή παρόμοια προϊόντα αργότερα ως διαφήμιση σε άλλες ιστοσελίδες. Πρόκειται για προσωποποιημένη διαφήμιση, που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των επιμέρους χρηστών. Για αυτή την προσωποποιημένη διαφήμιση δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται μια επαλήθευση της ταυτότητας του χρήστη πέραν της εκ νέου αναγνώρισης. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για το retargeting ή/και remarketing δεν αντιστοιχίζονται επομένως από εμάς με άλλα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε τέτοιες τεχνολογίες για τη δημοσίευση διαφημίσεων στο διαδίκτυο. Για τη δημοσίευση διαφημίσεων χρησιμοποιούμαι τρίτους παρόχους. Χρησιμοποιούμε μεταξύ άλλων υπηρεσίες από την Google, οι οποίες επιτρέπουν μια αυτόματη προβολή προϊόντων που ενδιαφέρουν τον χρήστη του διαδικτύου. Αυτή η λειτουργία υλοποιείται με cookie. Περισσότερες πληροφορίες για αυτή την τεχνολογία θα βρείτε στις διατάξεις προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση policies.google.com/privacy. Cookie χρησιμοποιούμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Η νομική βάση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. a) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση cookie για Google Remarketing και Google AdWords Conversion Tracking και με μια ρύθμιση του εκάστοτε λογισμικού προγράμματος περιήγησης ανοίγοντας την ιστοσελίδα www.google.com/policies/privacy/ads/ και αλλάζοντας τη σχετική ρύθμιση.

Επικοινωνία μαζί μαςΜπορείτε να επικοινωνείτε με διάφορους τρόπους μαζί μας, μεταξύ άλλων μέσω της φόρμας επικοινωνίας στον ιστότοπό μας. Εκτός αυτού σας ενημερώνουμε, αν θέλετε, τακτικά με το ενημερωτικό μας δελτίο μέσω e-mail και με δελτία τύπου.


Φόρμα επικοινωνίας

Εφόσον θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας στις online υπηρεσίες μας, συλλέγουμε για αυτόν τον σκοπό τα προσωπικά δεδομένα, που δηλώνετε στη φόρμα επικοινωνίας, ιδίως το όνομα και τη διεύθυνση e-mail. Εκτός αυτού αποθηκεύουμε τη διεύθυνση ΙΡ καθώς και την ημερομηνία και την ώρα του ερωτήματος. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που διαβιβάζονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας αποκλειστικά και μόνο με σκοπό να μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας ή στο θέμα σας.

Μπορείτε να αποφασίσετε μόνοι σας, ποιες πληροφορίες θα μας μεταβιβάσετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. a) του ΓΚΠΔ.

Μετά την επεξεργασία της υπόθεσης από εμάς, τα δεδομένα αποθηκεύονται αρχικά για την περίπτωση τυχόν πρόσθετων ερωτημάτων. Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή διαγραφή των δεδομένων, σε διαφορετική περίπτωση η διαγραφή πραγματοποιείται μετά την πλήρη διεκπεραίωση της υπόθεσης. Αυτό δεν αφορά τις υποχρεώσεις τήρησης που προβλέπονται από τη νομοθεσία.


Δελτία τύπου

Χρήση παρόχων υπηρεσιών για την αποστολή δελτίων τύπου

Χρησιμοποιούμε εξωτερικές υπηρεσίες της EQS Group AG (EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München) και της Meltwater Deutschland GmbH (Rotherstrasse 22, 10245 Berlin) για τη διανομή δελτίων τύπου. Εάν εγγραφείτε για μια τέτοια υπηρεσία, ανταλλάσσουμε με αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών δεδομένα επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό και την έκταση της συλλογής και της επεξεργασίας των δεδομένων σας ανατρέξτε επομένως στις υποδείξεις προστασίας δεδομένων της EQS Group AG στη διεύθυνση https://germany.eqs.com/de/legal και της Meltwater GmbH στη διεύθυνση https://meltwater.com/de/privacy.

Η χρήση αυτών των προγραμμάτων βασίζεται στη συγκατάθεσή σας για τη σχετική επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. a) του ΓΚΠΔ. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.


Ενημερωτικό δελτίο

Η εγγραφή για το ενημερωτικό δελτίο SMA πραγματοποιείται με τη διαδικασία double-opt-in, η οποία απαιτεί μια προσωπική επιβεβαίωση μέσω e-mail. Μπορείτε να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή τη λήψη ενημερωτικών δελτίων.


Ενημερωτικό δελτίο σχέσεων επενδυτών

Για την αποστολή του ενημερωτικού μας δελτίου σχέσεων επενδυτών (καλουμένου στο εξής «ενημερωτικό δελτίο IR») χρησιμοποιούμε την υπηρεσία της EQS Group AG. Η αποστολή πραγματοποιείται με βάση μια σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με την έννοια του άρθρου 28 παρ. 3 σελ. 1 του ΓΚΠΔ. Θέτουμε τα δεδομένα σας στη διάθεση του παρόχου αποστολής αποκλειστικά για τον σκοπό της αποστολής e-mail.

Η εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο IR πραγματοποιείται με μια επονομαζόμενη διαδικασία double-opt-in. Δηλ. λαμβάνετε μετά την εγγραφή ένα e-mail, στο οποίο σας ζητείται να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Αυτή η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη, για να μην μπορεί να εγγραφεί κανένας με διευθύνσεις e-mail που δεν του ανήκουν. Οι εγγραφές για το ενημερωτικό δελτίο IR καταγράφονται, για να είναι δυνατή η τεκμηρίωση της διαδικασίας εγγραφής σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Σε αυτές περιλαμβάνεται τόσο η αποθήκευση του χρονικού σημείου εγγραφής και επιβεβαίωσης, όσο και η διεύθυνση ΙΡ. Καταγράφονται επίσης οι αλλαγές των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στον πάροχο αποστολής.

Για την επεξεργασία των δεδομένων λαμβάνετε στα πλαίσια της διαδικασίας σύνδεσής σας η συγκατάθεσή σας και γίνεται παραπομπή σε αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. a) του ΓΚΠΔ).

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ΙR.


Ενημερωτικό δελτίο μάρκετινγκ

Κατά την εγγραφή σας για το ενημερωτικό δελτίο μάρκετινγκ χρησιμοποιείται η διεύθυνση του e-mail σας για δικούς μας σκοπούς εμπορικής προώθησης μέχρι να διακόψετε τη λήψη του. Θα λαμβάνετε τακτικές πληροφορίες μέσω e-mail για επίκαιρα θέματα καθώς και e-mail για ειδικές αφορμές, για παράδειγμα σε ειδικές ενέργειες ή για προσφορές εκπαίδευσης. Τα e-mail μπορεί να είναι προσωποποιημένα και εξατομικευμένα με βάση τις πληροφορίες μας για εσάς.

Για την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μάρκετινγκ χρησιμοποιούμε, εφόσον δεν έχετε παράσχει εγγράφως τη συγκατάθεσή σας, τη λεγόμενη διαδικασία double-opt-in, δηλαδή θα σας στείλουμε ένα ενημερωτικό δελτίο μάρκετινγκ μέσω e-mail μόνο, εάν προηγουμένως μας έχετε επιβεβαιώσει ρητά, ότι θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε την αποστολή ενημερωτικών δελτίων μάρκετινγκ. Θα σας στείλουμε τότε ένα e-mail ειδοποίησης και θα σας παρακαλέσουμε να επιβεβαιώσετε, κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτό το e-mail, ότι θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. a) του ΓΚΠΔ, εάν έχετε εγγραφεί ρητά για το ενημερωτικό δελτίο μάρκετινγκ. Στα πλαίσια της νομοθεσίας ενδέχεται επίσης να λάβετε από εμάς το ενημερωτικό μας δελτίο μάρκετινγκ χωρίς ρητή συγκατάθεση, επειδή παραγγείλατε από εμάς εμπορεύματα ή υπηρεσίες, εμείς λάβαμε επομένως τη διεύθυνση e-mail σας και εσείς δεν αρνηθήκατε τη λήψη πληροφοριών μέσω e-mail. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείται ως νομική βάση το έννομο συμφέρον μας για τη διαβίβαση άμεσης εμπορικής προώθησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. f) του ΓΚΠΔ.

Για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων μάρκετινγκ χρησιμοποιούμε το εργαλείο αυτοματοποίησης μάρκετινγκ Salesforce Pardot. Το Pardot είναι ένα λογισμικό για την αυτοματοποίηση μάρκετινγκ της Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY.

Τα διαβιβασμένα σε εμάς από εσάς στα πλαίσια της παραγγελίας του ενημερωτικού δελτίου μάρκετινγκ υποβάλλονται σε επεξεργασία και στις ΗΠΑ για τον σκοπό της αποστολής του ενημερωτικού δελτίου μάρκετινγκ καθώς και για σκοπούς μάρκετινγκ. Διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα στην επιχείρηση Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce). Το λογισμικό Salesforce Pardot χρησιμοποιείται επίσης για τους προαναφερόμενους σκοπούς όσον αφορά τα στοιχεία πελατών. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε, σε συνεργασία με την επιχείρηση Salesforce.com, καλύτερα σε θέση, να πραγματοποιούμε με την αξιολόγηση των συγκεκριμένων ενδιαφερόντων των πελατών μας μια εξατομικευμένη επικοινωνία. Είμαστε της άποψης, ότι η ανάλογη προσέγγιση των πελατών από εμάς σύμφωνα με τα ειδικά ενδιαφέροντά τους είναι και προς το συμφέρον των πελατών. Δεδομένου ότι η επιχείρηση Salesforce.com είναι εκτός αυτού μέλος του Privacy Shield των ΗΠΑ (https://www.privacyshield.gov/participant_search), είμαστε πεπεισμένοι ότι είναι εξασφαλισμένη η επεξεργασία των δεδομένων των πελατών και στις ΗΠΑ σε ένα επίπεδο, το οποίο αντιστοιχεί στη γερμανική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Παραπέμπουμε στο γεγονός ότι με την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μάρκετινγκ αξιολογούμε τη συμπεριφορά χρήστη σας. Για αυτή την αξιολόγηση, τα e-mail που αποστέλλονται περιέχουν λεγόμενα web-beacon ή/και εικονοστοιχεία παρακολούθησης. Για τις αξιολογήσεις συνδυάζουμε τα διαβιβασμένα δεδομένα μέσω αυτών των εικονοστοιχείων παρακολούθησης με τη διεύθυνση e-mail σας και ένα εξατομικευμένο ID. Με τα δεδομένα που αποκτούμε έτσι δημιουργούμε ένα προφίλ χρήστη, για να προσαρμόζουμε το ενημερωτικό δελτίο μάρκετινγκ στα προσωπικά σας ενδιαφέροντα. Κατά τη διαδικασία αυτή καταγράφουμε πότε διαβάζετε το ενημερωτικό δελτίο μάρκετινγκ, σε πόσους συνδέσμους κάνετε κλικ σε αυτό και εξάγουμε έτσι συμπεράσματα για τις προσωπικές προτιμήσεις σας. Αυτά τα δεδομένα τα συνδυάζουμε με τις ενέργειες που κάνετε στον ιστότοπό μας. Εάν δεν το επιθυμείτε, θα πρέπει να διακόψετε τη συνδρομή. Μια τέτοια παρακολούθηση είναι επιπρόσθετα αδύνατη, εάν έχετε από προεπιλογή απενεργοποιημένη την προβολή εικόνων στο πρόγραμμα e-mail που χρησιμοποιείτε. Σε αυτή την περίπτωση δεν εμφανίζεται πλήρως το ενημερωτικό δελτίο και ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες. Εάν προβάλετε χειροκίνητα τις εικόνες, πραγματοποιείται η προαναφερόμενη παρακολούθηση.

Εφόσον έχετε παραγγείλει το ενημερωτικό δελτίο μάρκετινγκ και εμείς αξιολογούμε, όπως περιγράφεται παραπάνω, τη συμπεριφορά χρήσης, μοιραζόμαστε τα συλλεγμένα δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ με τις ακόλουθες, συνδεδεμένες με εμάς επιχειρήσεις:

SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany
Τηλ.: +49 561 9522-0 / www.SMA.de / Info@SMA.de

SMA Altenso GmbH, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, Germany
Τηλ.: +49 561 9522-0 / www.sma-altenso.com / Altenso@sma.de

coneva GmbH, Paul-Heyse-Straße 2-4, 80336 München, Germany
Τηλ.: +49 561 9522-0 / www.coneva.com / Info@coneva.com

Η SMA Solar Technology AG διαθέτει παγκοσμίως έναν μεγαλύτερο αριθμό θυγατρικών εταιρειών, οι οποίες διακινούν τα προϊόντα της SMA AG και αναλαμβάνουν το απαραίτητο σέρβις, όπως π.χ. η SMA France S.A.S. ή η SMA Italia S.r.l. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα και με αυτές τις επιχειρήσεις.

Η διαβίβαση των δεδομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις γίνεται, για να μπορούμε να συγκεντρώνουμε για εσάς με ιδανικό τρόπο προσφορές μέσω του ενημερωτικού μας δελτίου, οι οποίες έχουν σημασία και ενδιαφέρον για εσάς. Οι αναφερόμενες επιχειρήσεις δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για να επικοινωνήσουν μαζί σας με άλλους τρόπους πώλησης (για παράδειγμα τηλεφωνική επικοινωνία). Η SMA Solar Technology AG έχει συνάψει με τις επιχειρήσεις συμβάσεις για την επεξεργασία δεδομένων. Επειδή μια διαβίβαση των δεδομένων πραγματοποιείται εκτός αυτού μόνο, όταν έχετε αποδεχθεί ρητά στα πλαίσια της παραγγελίας του ενημερωτικού δελτίου τις διατάξεις προστασίας δεδομένων σε αυτή τη δήλωση, και επομένως και αυτή τη διαβίβαση, η επεξεργασία γίνεται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. a) του ΓΚΠΔ. Στα συμφέρονται των πελατών μας για μια εξατομικευμένη και δικαιολογημένη ως προς τα ενδιαφέροντα πληροφορία ανταποκρίνεται εκτός αυτού η κοινή χρήση των συλλεγμένων δεδομένων με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να αιτιολογείται μέσω του άρθρου 6 παρ. 1 στοιχ. f) του ΓΚΠΔ η επεξεργασία των δεδομένων. Αυτό ισχύει ιδίως επειδή ο πελάτης μπορεί να διακόπτει οποτεδήποτε τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται για τόσο χρονικό διάστημα, όσο είστε συνδρομητής του ενημερωτικού δελτίου. Μετά τη διακοπή της συνδρομής αποθηκεύουμε τα δεδομένα αμιγώς για στατιστικούς σκοπούς και ανώνυμα.

Εάν δεν επιθυμείτε γενικά να λαμβάνετε πλέον κανένα ενημερωτικό δελτίο μάρκετινγκ από εμάς, μπορείτε να ανακαλέστε οποτεδήποτε με μελλοντική ισχύ τη συγκατάθεσή σας που παρείχατε μία φορά ή/και να αρνηθείτε τη συνέχιση της λήψης του ενημερωτικού δελτίου, χωρίς να προκύπτουν για αυτό άλλα έξοδα διαβίβασης εκτός από τις βασικές χρεώσεις. Χρησιμοποιήστε για αυτόν τον σκοπό απλά τον σύνδεσμο κατάργησης που περιέχεται σε κάθε ενημερωτικό δελτίο ή στείλτε ένα μήνυμα σε εμάς ή στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.


Solar calculator

Το solar calculator είναι μια δωρεάν υπηρεσία, η οποία απευθύνεται σε ιδιώτες τελικούς καταναλωτές. Μπορείτε να δημιουργήσετε με το solar calculator χωρίς δέσμευση έναν ενδεικτικό υπολογισμό («Φ/Β δυνατότητες») και στη συνέχεια να απευθύνεται ένα αίτημα για προσφορά στην SMA. Η SMA προωθεί το ερώτημα σε επιλεγμένες, καταρτισμένες ειδικευμένες εταιρείες στην περιοχή σας. Οι εταιρείες έρχονται στη συνέχεια απευθείας σε επαφή μαζί σας για την περαιτέρω παροχή συμβουλών και για τη σύνταξη μιας προσφοράς.

Για τον υπολογισμό των Φ/Β δυνατοτήτων είναι απαραίτητη η εισαγωγή συγκριμένων καταχωρήσεων στο solar calculator (π.χ. προγραμματισμένη τοποθεσία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης). Πέραν αυτού, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον στείλετε ένα αίτημα για προσφορά.

Ακολούθως θα βρείτε πληροφορίες ποια δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται και πως χρησιμοποιούνται με την αποστολή του αιτήματός σας για προσφορά:

 • Στοιχεία επικοινωνίας: προσφώνηση, όνομα, επώνυμο, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση e-mail

 • Δεδομένα για τις κατασκευαστικές προϋποθέσεις: προγραμματισμένη τοποθεσία της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, είδος στέγης, εμβαδόν στέγης, κλίση στέγης, προσανατολισμός στέγης

 • λοιπά δεδομένα: ετήσια κατανάλωση ρεύματος, μέγεθος νοικοκυριού σε άτομα, προφίλ φορτίου, πρόσθετοι καταναλωτές, προτίμηση συσσωρευτή ναι/όχι, ημερομηνία της προγραμματισμένης εγκατάστασης, οι λοιπές σας παρατηρήσεις

 • Αποτέλεσμα υπολογισμού του solar calculator: υπολογισμένες ανάγκες σε ενέργεια, υπολογισμένο μέγεθος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, υπολογισμένη ιδιοκατανάλωση, υπολογισμένη λήψη πλεονάζοντος ρεύματος, υπολογισμένη τροφοδοσία στο δίκτυο, υπολογισμένη εξοικονόμηση κόστους ρεύματος, υπολογισμένος βαθμός ανεξαρτησίας/αυτάρκειας, υπολογισμένη εξοικονόμηση CO2, προτεινόμενο προϊόν

Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η δρομολόγηση σύναψης μιας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. b) του ΓΚΠΔ. Για τη σύνταξη της προσφοράς, η SMA προωθεί τα δεδομένα σας σε καταρτισμένους ειδικούς (ειδικευμένοι συνεργάτες SMA για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις). Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται από τους ειδικευμένους συνεργάτες της SMA για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις αποκλειστικά για τη σύνταξη προσφοράς. Ζητούμε την κατανόησή σας ότι δεν μπορούμε να έχουμε καμία επίδραση στις επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ υμών και του ειδικευμένου συνεργάτη.

Ο χειρισμός των καταγεγραμμένων από την SMA δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται με αυστηρά εμπιστευτικό τρόπο και αυτά δεν διατίθενται σε τρίτους χωρίς τη ρητή σας έγκριση. Η εταιρία SMA μπορεί να χρησιμοποιήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσωτερικούς σκοπούς, όπως π.χ. για ανάλυση δεδομένων, για έρευνα ή για τη βελτίωση των προϊόντων. Τα δεδομένα σας διαγράφονται από εμάς από το σύστημα το αργότερο μετά από 3 μήνες από τη στιγμή του αιτήματός σας στο solar calculator.

Για την επεξεργασία του αιτήματός σας για προσφορά και για την αποστολή e-mail τα δεδομένα σας επεξεργάζονται και στις ΗΠΑ. Διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα στην επιχείρηση Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce), village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY. Με αυτόν τον τρόπο είμαστε σε συνεργασία με την επιχείρηση Salesforce.com καλύτερα σε θέση να επεξεργαζόμαστε το αίτημά σας για προσφορά σύμφωνα με τις συγκεκριμένες επιθυμίες σας. Θεωρούμε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον σας.

Για την αυτοματοποιημένη αποστολή e-mail χρησιμοποιούμε το λογισμικό αυτοματοποίησης Salesforce Pardot της ομώνυμης επιχείρησης Salesforce.com EMEA Limited (Salesforce). Το Pardot καταγράφει τη συμπεριφορά χρήστη και αξιολογεί τα δεδομένα σας με τη μορφή ενός προφίλ χρήστη. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα «Ενημερωτικό δελτίο μάρκετινγκ».


Σχόλια

Έχετε τη δυνατότητα να σχολιάζετε άρθρα στις online υπηρεσίες μας. Πρέπει να δηλώσετε το όνομά σας, όπου όμως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ένα ψευδώνυμο. Εκτός αυτού, πρέπει να καταχωρήσετε τη διεύθυνση e-mail σας. Η δήλωση της διεύθυνσης e-mail σας είναι απαραίτητη για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση παραπόνων για τα σχόλιά σας και για να μπορούμε να σας παρακαλέσουμε για τη γνώμη σας. Επιπρόσθετα αποθηκεύουμε τη διεύθυνση ΙΡ σας. Χωρίς αυτά τα στοιχεία δεν μπορείτε να υποβάλλετε σχόλια. Στη δημοσίευση του σχολίου εμφανίζεται ωστόσο μόνο το όνομα που έχετε επιλέξει ή/και το ψευδώνυμο. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. a) του ΓΚΠΔ.


Social MediaΣτις online υπηρεσίες μας θα βρείτε συνδέσμους προς το κοινωνικό δίκτυο Facebook, το επαγγελματικό κοινωνικό δίκτυο LinkedIn καθώς και την υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων Twitter. Τους συνδέσμους τους διακρίνεται από το εκάστοτε λογότυπο των παρόχων.

Κάνοντας κλικ στους συνδέσμους, ανοίγουν οι αντίστοιχες σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, για τους οποίους δεν εφαρμόζεται η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις διατάξεις που ισχύουν εκεί ανατρέξτε στις αντίστοιχες δηλώσεις προστασίας δεδομένων των επιμέρους παρόχων. Θα τις βρείτε στη διεύθυνση:

Facebook: www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Twitter: twitter.com/privacy

Πριν από το άνοιγμα των αντίστοιχων συνδέσμων δεν πραγματοποιείται διαβίβαση πληροφοριών προσωπικών δεδομένων στους εκάστοτε παρόχους. Το άνοιγμα της συνδεδεμένης σελίδας αποτελεί ταυτόχρονα τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων από τους εκάστοτε παρόχους.


Τα δικαιώματά σας και επικοινωνίαΠροσδίδουμε μεγάλη αξία στην επεξήγηση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και την ενημέρωσή σας σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε στη διάθεσή σας. Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να απευθύνεστε ανά πάσα στιγμή σε εμάς, για να φροντίσουμε για την υπόθεσή σας.


Δικαιώματα υποκείμενων

Σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, έχετε στη διάθεσή σας εκτενή δικαιώματα. Αρχικά έχετε το δικαίωμα εκτενούς πληροφόρησης και μπορείτε ενδεχομένως να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη διαγραφή ή τον αποκλεισμό των προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε έναν περιορισμό της επεξεργασίας και διαθέτετε το δικαίωμα εναντίωσης. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που γνωστοποιήσατε εσείς σε εμάς, έχετε εκτός αυτού το δικαίωμα για φορητότητα των δεδομένων.

Εάν θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας ή/και θέλετε να λάβετε περισσότερες σχετικές πληροφορίες, απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας.


Αναίρεση της συγκατάθεσης και εναντίωση

Μια συγκατάθεση που έχετε παράσχει μία φορά μπορεί να αναιρεθεί ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Η αναίρεση της συγκατάθεσης δεν αφορά τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε με βάση τη συγκατάθεση μέχρι την αναίρεση. Υπεύθυνοι επικοινωνίας για αυτό είναι επίσης η εξυπηρέτηση πελατών και ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας.

Εφόσον η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων δεν βασίζεται σε μια συγκατάθεση αλλά πραγματοποιείται υπό μια άλλη νομική βάση, μπορείτε να εναντιωθείτε σε αυτή την επεξεργασία δεδομένων. Η εναντίωσή σας έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο και ενδεχομένως τον τερματισμό της επεξεργασίας δεδομένων. Ενημερώνεστε για την έκβαση του ελέγχου και λαμβάνετε – εφόσον παρόλα αυτά πρέπει να συνεχιστεί η επεξεργασία δεδομένων – από εμάς περισσότερες πληροφορίες, για τον λόγο που επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων.


Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων και επικοινωνία

Έχουμε ορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων, ο οποίος μας υποστηρίζει σε θέματα προστασίας δεδομένων και στον οποίο μπορείτε επίσης να απευθύνεστε απευθείας. Για ερωτήματα σχετικά με τη συλλογή, την επεξεργασία ή τη χρήση των προσωπικών σας δεομένων, για τα οποία δεν ήταν δυνατό να βρείτε απάντηση στην παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων καθώς και για τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων σας ή την ανάκληση των συγκαταθέσεών σας απευθυνθείτε στην:

SMA Solar Technology AG
Datenschutzbeauftragter
Sonnenallee 1
34266 Niestetal

E-mail: datenschutz@SMA.de


Παράπονα

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας δεν πραγματοποιείται από εμάς σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων ή τις εφαρμοστέες διατάξεις προστασίας δεδομένων, μπορείτε να υποβάλετε τα παράπονά σας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα ελέγξει σε αυτή την περίπτωση την υπόθεση και θα σας ενημερώσει για το αποτέλεσμα του ελέγχου. Πέραν αυτού, έχετε επίσης το δικαίωμα υποβολής παραπόνων σε μια εποπτική αρχή.


Περαιτέρω πληροφορίες και τροποποιήσειςΣύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Στις online υπηρεσίες μας ενδέχεται να υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες. Αυτοί οι σύνδεσμοι επισημαίνονται κατά κανόνα ως τέτοιοι. Δεν έχουμε καμία επίδραση σε ποια έκταση οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις προστασίας δεδομένων. Προτείνουμε επομένως να ενημερώνεστε στις άλλες ιστοσελίδες σχετικά με τις εκάστοτε δηλώσεις προστασίας δεδομένων.


Τροποποιήσεις αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων

Η ημερομηνία αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων επισημαίνεται με την αναφορά της ημερομηνίας (κάτω). Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Μια τροποποίηση πραγματοποιείται ιδίως σε περίπτωση τεχνολογικών προσαρμογών των online υπηρεσιών ή τροποποιήσεων των νομικών διατάξεων που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων. Η εκάστοτε επίκαιρη έκδοση της δήλωσης προστασίας δεδομένων είναι πάντα διαθέσιμη απευθείας μέσω των online υπηρεσιών. Σας προτείνουμε να ενημερώνεστε τακτικά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Ημερομηνία αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων: Σεπτέμβριος 2021

Έκδοση 4.4