ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

SERVICE ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η SMA Service αμοιβή αντικατάστασης παρέχεται στους εγκαταστάτες που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν την αντικατάσταση μετατροπέων της SMA επιτόπου. Στο πλαίσιο δηλαδή, της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης αντικατάστασης μετατροπέων από εσάς προς τον τελικό χρήστη, η SMA σας αποζημιώνει με προκαθορισμένη αμοιβή για τις υπηρεσίες σας.

Βασική προϋπόθεση: Η αντικατάσταση να αφορά συσκευή εντός εγγύησης.

Αφορά αντικαταστάσεις που θα πραγματοποιηθούν από 21/6/2012 και δεν ισχύει αναδρομικά.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

SMA Tech Tips

SMA Service International


Οι εξατομικευμένες λύσεις τεχνικής υποστήριξης της SMA εξασφαλίζουν με τον καλύτερο τρόπο την επένδυσή σας σε μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ